Intermodaliniai pervežimai – tai vienas iš ekologiškiausių ir efektyviausių krovinių gabenimo sprendimų. 

Organizuojame vietinius ir tarptautinius krovinių vežimus pagal klientų poreikį. Gabename negabaritinius ir kitus krovinius įvairiais maršrutais. 

Ekonomiškai pagrįstas pasirinkimas logistikos rinkai susiduriant su brangstančio kuro, darbo jėgos trūkumo iššūkiais
Tvarus sprendimas ir realus žingsnis siekiant Europos Komisijos tikslo iki 2030 metų sumažinti išmetamo CO2 kiekį 30 proc.; Vežant krovinius geležinkeliais išmetama 9 kartus mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų, taip pat sunaudojama iki 10 kartų mažiau degalų nei kelių transportu
Tai būdas plėtoti svarbias jungtis tarp logistikos centrų nesukuriant papildomos apkrovos keliams ir prisidedant prie eismo saugumo

Reikšminga sudedamoji intermodalinių vežimų dalis – Kauno intermodalinis terminalas (KIT), kuriame galime atlikti krovos darbus ir paskirstyti krovinius tarp 1435 ir 1520 mm vėžėms pritaikytų traukinių. 

Intermodalinių paslaugų teikimo sutarties dokumentai

Žaliųjų kilometrų skaičiuoklė

„LTG Cargo" komanda reaguodama į klientų/partnerių poreikį apskaičiuoti kiek intermodalinius krovinius pervežant geležinkeliu galima sutapyti CO2 emisijos sukūrė Žaliųjų kilometrų skaičiuoklę. 

Nuo kelių ant geležinkelių perkelti kroviniai, gabenant dideliais atstumais, gali būti pervežami tvariau ir saugiau. Vakarų Europoje intermodalininių krovinių segmentas sparčiai auga jau daugiau kaip dešimtmetį. Lietuva prie intermodalinių krovinių gabenimo geležinkeliu tinklo prisijungė 2021 m. vasarą atidarius Kauno intermodalinį terminalą. Siekiant atskleisti ir įvertinti klientų indėlį į aplinkos tausojimą gabenant šio tipo krovinius, išvystėme intermodalinių krovinių CO2e sutaupymą fiksuojančią metodiką.  

Nuo 2022 m. tai, kiek klientai prisidėjo prie aplinkos tausojimo, veždami krovinius būtent intermodaliniu būdu, žymės „LTG Cargo“ Žaliųjų kilometrų sertifikatai. Šiemet klientų pasiekimus tokiu būdu tausojant aplinką patvirtinantys sertifikatai buvo įteikti > 150 bendrovių. 

1000 medžių per savo gyvavimo laiką sugeria apie 1540 tonų CO2e. Pervežant intermodalinius krovinius „LTG Cargo“ klientai visi kartu 2022-ais metais sutaupė 67,5 tūkst. tonų CO2 emisijos. Tokį CO2e kiekį galėtų sugerti beveik 44 tūkst. medžių per visą savo gyvavimo laiką (~70 metų)! 

Sveikiname ir esame dėkingi kiekvienam klientui už tvarią partnerystę ir kviečiame jungtis svarstančius bei kaupti savo 2023-ių metų Žaliuosius kilometrus. 

Kodėl tai svarbu? Europos Komisija siekia, jog iki 2030 m. 30 proc. prekių, gabenamų tolimesniu nei 300 kilometrų atstumu, būtų vežama geležinkeliu arba vandens transportu, o iki 2050 m. šis skaičius viršytų 50 proc.  

Dalinis krovinių perkėlimas nuo kelių ant bėgių (ilgiesiems atstumams) atitinka ES paskelbtą kryptį Shift2Rail ir padeda siekti žaliojo kurso tikslų – mažinti transporto sukeliamą CO2 emisiją.  

Pasiūlymo užklausos forma