Vagonų remontas:  

  • Visų rūšių prekinių vagonų depinio, kapitalinio, einamojo remonto, modernizavimo darbai; 
  • Kapitalinio remonto darbai pratęsiant pusvagonių, platforminių, cisterninių ir dengtųjų vagonų eksploatavimo laiką; 
  • Prekinių vagonų vežimėlių remontas, eksploatavimo laiko pratęsimas ir jų modernizavimas, sukabinimo įtaisų ir stabdžių įrangos remontas; 
  • Aširačių einamasis, vidutinis, kapitalinis remontas; 
  • Prekinių vagonų diagnostika pratęsiant jų eksploatavimo laiką, taip pat dažymas, cisterninių vagonų hidrauliniai bandymai pagal RID ir SMGS reikalavimus; 
  • Refrižeratorinių vagonų perdarymas į universalius dengtuosius vagonus su pašiltintu kėbulu;
  • Geležinkelių šablonų patikra.

Konteinerių remonto ceche atliekamas:  

  • konteinerių 20T – 1 CC, 30T – 45G1 kapitalinį remontas; 
  • konteinerių 20T – 1 CC, 30T – 45G1 einamąjį remontas.  

Kapitalinio remonto metu atliekamas konteinerių sertifikavimas pagal 1972 metų Muitinės konvenciją dėl konteinerių.