Modernizuojame 2M62, ČME-3 ir TGM-4, TEM2 lokomotyvus. Atliekame elektros traukos variklių kapitalinį ir vidaus degimo variklių remontą. 

Atliekame: 

 • riedmenų modernizavimą, kapitalinį remontą KR-2 su remotorizavimu;
 • geležinkelio riedmenų techninę priežiūrą, einamąjį ir kapitalinį remontą;
 • aširačių išsamiąją patikrą, gaminame ir formuojame naujus aširačius;
 • kapitalinį elektros mašinų ir elektros įrenginių remontą;
 • visų tipų geležinkelio riedmenų vidaus degimo variklių, degalų aparatūros, įvairių tipų kompresorių bei riedmenų mechaninių pavarų vidutinį ir kapitalinį remontą;
 • geležinkelio riedmenų greitmačių, manometrų ir elektros matavimo prietaisų žinybinę patikrą bei remontą;
 • įvairių konstrukcijų mechaninio apdirbimo bei suvirinimo darbus. 

Parduodame atsargines dalis ir mazgus: 

 •  magistralinių lokomotyvų M62, 2M62, TEP60, TEP70 remontui;
 • manevrinių lokomotyvų TEM2, CME3, TGK2, TGM4 remontui;
 • dyzelinių traukinių D1, DR1A remontui;
 • visų tipų krovininių vagonų remontui;
 • kitos įrangos remontui ir priežiūrai.

Susisiekite

Dėl Remonto ir modernizacijos paslaugų prašome kreiptis į Klientų konsultavimo centrą 

Susisiekite

Teikiamas lokomotyvų modernizavimo, remotorizavimo ir remonto paslaugas grindžiame ne tik ilgamete patirtimi, bet ir nuolat tobulinamomis darbuotojų kompetencijomis, šiuolaikinėmis technologijomis.

Atliekame:   

 • kapitalinius lokomotyvų remontus KR-1, KR-2;   
 • einamuosius lokomotyvų remontus ER-1, ER-3;   
 • atkuriamuosius remontus;   
 • lokomotyvų techninę priežiūrą;  

Taip pat parengiame lokomotyvų modernizavimo projektus.   

Naujausias lokomotyvo modernizavimo projektas

 • Manevrinis lokomotyvas TEM2UM-1000 (TEM2) 
 • Modernizavimas atliktas 2021 metais 
 • Leidžia sutaupyti iki 30 proc. degalų sąnaudų
 • Atnaujinto „TEM2“ variklio išmetamųjų kietųjų dalelių emisijos lygis atitinka aukščiausią „Stage V“ standartą Europoje
Naujausias lokomotyvo modernizavimo projektas