LTG Cargo įmonės

LTG Cargo valdymo struktūra

Krovinių vežimo bendrovė „LTG Cargo“ yra „Lietuvos geležinkelių“ grupės įmonė, šiuo metu tęsianti aktyvius veiklos diversifikacijos į Vakarus veiksmus. Bendrovė teikia krovinių gabenimo, logistikos ir ekspedijavimo, krovinių pakrovos, lokomotyvų ir vagonų remonto bei vagonų nuomos paslaugas Lietuvoje ir užsienyje.  

Siekdama plėtros tarptautinėse rinkose, bendrovė „LTG Cargo“ įsteigė antrines įmones „LTG Cargo Polska“ ir „LTG Cargo Ukraine“, kurios atitinkamai plėtoja krovinių vežimo geležinkeliais veiklą Lenkijoje bei Ukrainoje. Siekiant didinti „LTG Cargo“ konkurencingumą, diversifikuoti paslaugas ir kurti didesnę turto grąžą, įsteigta ir antrinė „LTG Cargo“ bendrovė „LTG Wagons“, į kurią iš „LTG Cargo“ perkeliama vagonų, naudojamų kroviniams vežti, nuomos veikla. Toks vagonų nuomos veiklos modelis pasirinktas siekiant palengvinti vagonų nuomos veiklą, kuriai taikomi būtent šiai sričiai nustatyti reikalavimai, kad nebūtų pertekliniais apribojimais apsunkintos kitos „LTG Cargo“ vykdomos veiklos. 

Vystydama žalesnį krovinių transportavimą geležinkeliu, įmonė telkia aukštos kvalifikacijos specialistus ir skaitmenizacijos entuziastus, kurie, pasitelkdami inovacijas, stiprina, geležinkelio, kaip transporto stuburo, vaidmenį logistikos srityje. 

„LTG Cargo“ ir jos antrinės bendrovės yra „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės įmonės. 

„LTG Cargo“ ir jos antrinės įmonės, būdamos „Lietuvos geležinkelių“ grupės (LTG) dalimi, yra atsakingos už pagrindinės veiklos vykdymą ir nustatytų veiklos tikslų pasiekimą. Siekdama iškeltų tikslų bei tinkamo valdymo užtikrinimo „LTG Cargo“ grupė veikia savarankiškai, priima reikiamus sprendimus bei užtikrina atskaitomybę ir atsakomybę už veiklos rezultatus. 

AB „LTG Cargo“ valdomos įmonės:

Duomenys apie visus aukščiau nurodytus juridinius asmenis kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, išskyrus asocijuotas įmones: 

  • LTG CARGO POLSKA SP. Z.O.O. (įregistruota Lenkijoje);
  • TOB LTG CARGO UKRAINE (įregistruota Ukrainoje).