Teismo sprendimas: įgyvendindama sankcijų reguliavimą „LTG Cargo“ pagrįstai atsisakė gabenti krovinius

Vilniaus apylinkės teismas ketvirtadienį vakare atmetė logistikos bendrovės „Intermodal container service“ (ICS) skundą, kuriuo kompanija prašė iš LTG grupės krovinių vežimo bendrovės „LTG Cargo“ priteisti beveik 60 tūkst. Eur, esą susidariusių dėl „LTG Cargo“ atsisakymo vežti krovinius. „LTG Cargo“ praėjusių metų pradžioje sugriežtinus atitikimo sankcijoms užtikrinimo mechanizmus ir papildomai įvertinus pateiktas krovinių vežimo paraiškas, nustatė, jog galutinis su vežimu susijęs naudos gavėjas – sankcionuotas asmuo. Atsižvelgiant į tai, kad tokie vežimai neatitiko Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo, ES teisės aktų ir kitų reikalavimų, „LTG Cargo“ nutraukė vežimus. 

Nustačius šią informaciją „LTG Cargo“ nedelsdama atšaukė praėjusių metų vasarį-kovą suplanuotas su sankcionuotais asmenimis siejamas krovinių vežimo paraiškas ir tokiu būdu sustabdė 70 konteinerių įvežimą į Lietuvą.  

ICS teisme siekė įrodyti, kad sankcijų kontrolei užtikrinti skirti „LTG Cargo“ sprendimai yra nepagrįsti – esą kroviniai siųsti arba gabenti bendrovei „Svetlogorsk Pulp and Board Mill“, kuri tiesiogiai nėra sankcionuota, o ryšys su galutiniu gavėju yra pernelyg nutolęs, todėl kroviniai turėjo būti pervežti.  

Atsižvelgęs į pateiktus argumentus Vilniaus apylinkės teismas įvertino, kad „byloje nustatytos aplinkybės leidžia pagrįstai teigti, jog Baltarusijos įmonė „Svetlogorsk Pulp and Cardboard Mill“ yra kontroliuojama į Reglamento I [t. y. ES reglamentas dėl ribojamųjų priemonių] priedo sąrašą įtrauktų asmenų, taigi Baltarusijos įmonė „Svetlogorsk Pulp and Cardboard Mill“ atitinka Reglamento 2 straipsnyje įtvirtintus kriterijus, kuriems esant Baltarusijos įmonės „Svetlogorsk Pulp and Cardboard Mill“ atžvilgiu turi būti įgyvendinamos Reglamente nustatytos priemonės“. 

Kitaip tariant, „LTG Cargo“ surinko pakankamai informacijos apie galutinio naudos gavėjo sąsajas su sankcijų sąrašuose esančiais asmenimis ir teisingai jas įvertino tarptautinių sankcijų taikymo aspektu. Šiuo pagrindu „LTG Cargo“ pagrįstai priėmė sprendimą dar praėjusių metų pradžioje stabdyti ICS užsakytus vežimus.  

„Pozityviai vertiname teismo sprendimą, kuriuo verslui dar kartą siunčiamas aiškus signalas – bet kokie bandymai apeiti sankcijų reguliavimo reikalavimus negali būti toleruojami. Dar daugiau, pasekmės – tarp jų ir finansinės – tenka tokius pervežimus organizuojančioms įmonėms.  Tuo metu fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie laikosi tarptautinių sankcijų reikalavimų, neatsako už kitų įmonių patirtą žalą dėl šių reikalavimo įgyvendinimo. 

Šis teismo sprendimas yra kartu ir įvertinimas, kad LTG įmonių grupėje taikomas sankcijų užtikrinimo mechanizmas yra racionalus ir pagrįstas. Esame įsitikinę, jog visos krovinių vežimo procese dalyvaujančios įmonės turi dėti maksimalias pastangas pastebėti sankcionuotus subjektus ir mėginimus apeiti sankcijas bei kartu siekti vieno tikslo – teikti prioritetą Lietuvos užsienio ir saugumo politikos interesams, stabdyti bandymus apeiti ribojamąsias priemones“, – teigia LTG grupės Verslo atsparumo vadovas Gediminas Šečkus.  

Vilniaus apylinkės teismo sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.