Naujiems klientams

Informacinė sistema „e. Krovinys“

„e. Krovinys“ – krovinių vežimą Lietuvos Respublikos geležinkeliais lydinčių dokumentų tvarkymo ir apskaitos kontrolės informacinė sistema. Ji sistemos vartotojams suteikia galimybę vienoje vietoje kaupti ir filtruoti sukauptus vežamų krovinių dokumentų duomenis, gauti reikalingą informaciją ir ją spausdinti visose darbo vietose.  

Sistema apima visą krovinio vežimo ciklą nuo sutarties vežti krovinį sudarymo su klientu iki PVM sąskaitos faktūros už suteiktas paslaugas išrašymo.  

Informacinėje sistemoje vartotojai gali derinti vežimo planus, užsakyti vagonus, pildyti ir pateikti važtaraščius geležinkelio stočiai, formuoti muitinės deklaracijas, derinti dokumentus su geležinkelio stotimi, stebėti vagonų dislokaciją Lietuvos Respublikos teritorijoje, sekti „LTG Cargo“ skelbiamą aktualią, su krovinio vežimu susijusią informaciją. 

Geležinkelių krovinių gabenimo paslaugų rezervavimas:  galimybė užsakyti paslaugas, suderinti vežimo planą, užsakyti riedmenis, pateikti vežimo organizavimo paraišką, sekti ilgalaikį paraiškų operatyvų likutį.
Geležinkelių krovinių siuntos gabenimo proceso eigos stebėjimas: galimybė realiu laiku gauti informaciją apie krovinių judėjimą geležinkeliais Lietuvos Respublikos teritorijoje, taip pat apie vagonų atvarymą ir (ar) nuvarymą į privažiuojamuosius kelius, įforminti elektroninius dokumentus.
Automatizuotas geležinkelių krovinio vežimo dokumentų parengimas ir pateikimas paslaugos gavėjui: galimybė parengti ir pateikti deklaracijas, važtaraščius, peržiūrėti papildomų paslaugų dokumentus (KR-34, KR-12, KR-53, KR-142), teikti kitus geležinkelių krovinių gabenimo paslaugoms inicijuoti ir vykdyti reikalingus dokumentus (KR-29).
Automatizuotas geležinkelių krovinio vežimo finansinių dokumentų parengimas ir pateikimas paslaugos gavėjui, galimybė peržiūrėti normatyvinę, sutarčių ir sąskaitų faktūrų informaciją.
Automatizuotas deklaracijos parengimas ir pateikimas muitinei, galimybė formuoti išvežimo bendrąsias deklaracijas EXS automatizuotomis priemonėmis.
Informacija vienoje vietoje. Siekiant taupyti klientų laiką, įdiegus sistemą „e. Krovinys“ „LTG Cargo“ klientai galės išvengti pakartotinio duomenų įvedimo, visus duomenis pildydami iš vienos sistemos vietos – „Užsakymo“, taip panaudojant anksčiau įvestus duomenis, sekti užsakymo vykdymą stebint krovos darbų atlikimą, vagonų dislokaciją Lietuvos Respublikos teritorijoje, mokestinę informaciją.
Elektroninis parašas. Klientai gali naudotis elektroninio parašo teikiamomis galimybėmis ir taip išvengti dokumentų spausdinimo, skenavimo ir dokumentų vežiojimo į stotį.
Vieno lapo koncepcija. Siekiant kuo labiau supaprastinti naudotojo sąsają informacinėje sistemoje „e. Krovinys“ naudojama vieno lapo koncepcija, kuri suteikia galimybę dokumentus pildyti viename lape, todėl nereikia atidarinėti atskirų langų, norint pateikti visus krovinių vežimui organizuoti būtinus duomenis.

Susisiekite!

 „e. Krovinys“ rasite adresu – https://ekro.litrail.lt 

Dėl darbo su sistema „e. Krovinys“ prašome kreiptis telefonu +370 5 202 1515 (I–IV 8–17 val., V 8–15:45 val.) arba el. paštu [email protected].  

Susisiekite!